Bc. Jarmila Dvořáková

Bakalářská práce

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

Children with special educational needs in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce „Děti se speciálně vzdělávacími potřebami v mateřské škole“ pojednává o možnostech integrace dětí, které mají speciálně vzdělávací potřeby. Cílem práce je zjistit aktuální proces integrace v některých Jihomoravských mateřských školách. Teoretická část se věnuje charakteristice předškolního věku, vymezení pojmů dítě se speciálními potřebami, charakteristice jednotlivých typů speciálně …více
Abstract:
Diploma thesis „Children with special education needs in nursery school“ deals with the options of integration children, which have special education needs. The aim of the work is to find actual integration process in some Southmoravian nursery schools. The theory part deals with a characteristic of preschool age, definition of terms like children with special education needs, characteristic of special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta