Bc. Oldřich Bruža

Diplomová práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of recruitment and selection instruments in specific company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem efektivity nástrojů výběrového řízení ve společnosti Global expert, s. r. o. V teoretické části jsou popsány jednotlivé oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Proces získávání zaměstnanců je vymezen jako jedna z oblastí řízení lidských zdrojů. Dále jsou popsány jednotlivé metody získávání zaměstnanců, které jsou poté konkretizovány v oblastech, které se týkají …více
Abstract:
The thesis deals with the topic Effectiveness of Recruitment and Selection instruments in the Company Global expert, Inc. In the theoretic part of the thesis personal management and human resources management spheres are described. The process of selection and recruitment is determined as a one of spheres of Human Resources Management. Furthermore, concrete spheres of recruitment process are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta