Bc. Markéta Štáková

Master's thesis

Využití oční kamery pro optimalizaci online newsletteru

The Use of Eye Tracking Camera for an online Newsletter Optimization
Anotácia:
Práce se zabývá analýzou online newsletteru za pomoci oční kamery. Newsletter je v sou-časnosti jedním z nejběžnějších nástrojů marketingové komunikace, který můžeme zařadit do kategorie direct marketingu. Na oblibě získal především díky časové a finanční nená-ročnosti jeho sestavení, což přináší i značnou variabilitu. Avšak i newsletter podléhá urči-tým nárokům na grafickou a sdělovací výstavbu, která …viac
Abstract:
The thesis deals with online newsletter analysis by means of eye tracking camera. Newslet-ter is currently one of the most commonly used tools of marketing communications, which can be included in the category of direct marketing. The pivot of its popularity revolves around time and cost efficiency that comes along with great variability. However, newslet-ter needs to come to terms with several layout …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zverejniť od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štáková, Markéta. Využití oční kamery pro optimalizaci online newsletteru. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications

Práce na příbuzné téma

Všechny práce