Bc. Veronika Kotlánová

Bachelor's thesis

Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

Material Security of Job Seekers
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá hmotným zabezpečením uchazečů o zaměstnání. Nejprve jsou popsány subjekty z oblasti zaměstnanosti. Následně jsou vymezeny práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání. Hlavní část práce je zaměřená na přiznávání dávek v nezaměstnanosti, kterými jsou podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Jsou popsány podmínky nároku na podpory, délka podpůrčí doby a výše …more
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with material welfare of job seekers. First are described subjects of the field of employment. Subsequently are defined the rights and duties of the job seeker. The main part is focused on the granting of unemployment benefits, which include unemployment benefits and retraining support. Describes the conditions for entitlement to support, the length of the support …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2013
  • Supervisor: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta