Ing. Martina Kulhavá

Bachelor's thesis

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communication – use of each component on daily base
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na správné využití nástrojů integrované marketingové komunikace. V teoretické části se práce zabývá důležitostí integrovaného přístupu při použití jednotlivých nástrojů marketingové komunikace na dnešních trzích. Popis jednotlivých nástrojů a vhodně volený marketingový mix s cílem podpory produktu pozitivně působí na změnu vnímání brandu či produktu v myslích spotřebitelů …more
Abstract:
The thesis is focused on the correct application of integrated marketing communication tools. The theoretical part deals with the importance of the integrated concept of marketing communication tools used in today's markets. The description of individual tools and appropriately selected marketing mix affect the process of change in brand or product perception in consumers’ minds in a positive way. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní