Bc. Petr Kubát

Diplomová práce

Quovadis životní pojištění

Where are you going live insurance?
Anotace:
Hlavním cílem práce je nalezení možností, jak zatraktivnit uplatnění životního pojištění. Vyhodnocení situace současné analýzy by mělo prokázat životaschopnost, či života neschopnost současného stavu. Prokázat, zda pojišťovny přestanou, nebo omezí do budoucna nabídku životního pojištění, tak jak ho dnes známe, jako formu zajištění v postproduktivním věku. Kterým směrem by se mohlo životní pojištění …více
Abstract:
The thesis has primarily target to find options how to make attractive assertions of live insurance. Evaluation of situation present analyses could prove viability, or nonviability of present disposition. Prove, that insurance houses will stop, or reduce a future offer of live insurance, so as we have meaning at this moment, like a form of assurance into retirement age. With direction could live insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví