Bc. Ladislava MARKOVÁ

Diplomová práce

Odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a lázeňské péče se zaměřením na provoz Lázně Teplice v Čechách a.s.

Waste from health care facilities, facilities for social care and spas focusing on management of Lázně Teplice v Čechách a.s.
Anotace:
Diplomová práce na téma "Odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a lázeňské péče se zaměřením na provoz Lázně Teplice v Čechách a.s." se zabývá problematikou odpadů, které vznikají z lázeňské a zdravotnické péče. Práce shrnuje legislativu odpadového hospodářství a dále popisuje vznik odpadů z jednotlivých činností, jejich porovnání a jednotlivé možnosti úpravy a odstraňování odpadů …více
Abstract:
The graduation theses called "The waste from the medical devices, the social-service devices and the spa treatment devices with the focus on the operating of the company Lázně Teplice v Čechách a.s." is interested in the waste questions which arise from spa and medical treatment. The work summarizes the waste management legislation and also describes the waste origin from all activities, its comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Ladislava. Odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a lázeňské péče se zaměřením na provoz Lázně Teplice v Čechách a.s. . Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí