Bc. Tomáš Novák

Diplomová práce

Analýza plnění business plánu spol. Viamont Development a stanovení nových cílů

Performance Analysis of Viamont Development's Business Plan and Setting New Objectives
Anotace:
V mé diplomové práci se chci věnovat přezkumu naplnění nebo nenaplnění cílu podnikatelského plánu založení nové dceřiné společnosti VIAMONT Development a.s. Společnost VIAMONT a.s. prošla restrukturalizací na více dceřiných společností s vyhraněným předmětem podnikání. Mnou vytvořený podnikatelský plán z roku 2009 měl sloužit k založení dceřiné společnosti VIAMONT Development a.s., která měla podnikat …více
Anotace:
Zde také popíšu možné scénáře vývoje stavebnictví v nejbližších letech a možná navržená opatření pro rozvoj stavebnictví v České republice. V aplikační části pak rozeberu jednotlivé body business plánu z roku 2009 a porovnán se skutečností. Jak a do jaké míry byly naplněny. Vyhledám a pojmenuji příčiny jejich nenaplnění a z nich stanovím nové cíle a správné cesty k jejich splnění. K výše uvedeným …více
Abstract:
In my thesis I want to give review of the fulfillment or non-fulfillment of objectives of a business plan setting up a new subsidiary VIAMONT Development a.s. Company OJSC VIAMONT has undergone a restructuring of the subsidiaries with more pronounced line of business. Created business plan from 2009 was used to establish a subsidiary VIAMONT Development Inc., which had a business in the market for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2012
  • Vedoucí: Ing. Barnabáš Krešne
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance