Bc. Tomáš Novák

Master's thesis

Analýza plnění business plánu spol. Viamont Development a stanovení nových cílů

Performance Analysis of Viamont Development's Business Plan and Setting New Objectives
Abstract:
V mé diplomové práci se chci věnovat přezkumu naplnění nebo nenaplnění cílu podnikatelského plánu založení nové dceřiné společnosti VIAMONT Development a.s. Společnost VIAMONT a.s. prošla restrukturalizací na více dceřiných společností s vyhraněným předmětem podnikání. Mnou vytvořený podnikatelský plán z roku 2009 měl sloužit k založení dceřiné společnosti VIAMONT Development a.s., která měla podnikat …more
Abstract:
Zde také popíšu možné scénáře vývoje stavebnictví v nejbližších letech a možná navržená opatření pro rozvoj stavebnictví v České republice. V aplikační části pak rozeberu jednotlivé body business plánu z roku 2009 a porovnán se skutečností. Jak a do jaké míry byly naplněny. Vyhledám a pojmenuji příčiny jejich nenaplnění a z nich stanovím nové cíle a správné cesty k jejich splnění. K výše uvedeným …more
Abstract:
In my thesis I want to give review of the fulfillment or non-fulfillment of objectives of a business plan setting up a new subsidiary VIAMONT Development a.s. Company OJSC VIAMONT has undergone a restructuring of the subsidiaries with more pronounced line of business. Created business plan from 2009 was used to establish a subsidiary VIAMONT Development Inc., which had a business in the market for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2012
  • Supervisor: Ing. Barnabáš Krešne
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní