Theses 

Rodina v reklamě, reklama v rodině – Bc. Slávka Hepnarová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Slávka Hepnarová

Master's thesis

Rodina v reklamě, reklama v rodině

Family in the advertisment

Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá zobrazením rodiny v reklamě. Cílem této práce je zjistit, zda je reklamní produkce médií prorodinná či protirodinná a jak tato reklamní produkce rodinu zobrazuje. Práce se soustředí na to, zda reklama vytváří modely rodiny, které je možné identifikovat jako typická zobrazení rodiny. Analyzovaným vzorkem je reklamní produkce lifestylových časopisů Cosmopolitan a Esquire a televizního primetimového vysílání TV Nova. Pomocí obsahové analýzy charakterizujeme model rodiny v reklamě a identifikujeme jeho jednotlivé znaky. V kvantitativní části výzkumu analyzujeme rodinu v reklamě v rámci zkoumaných oblastí konfigurace, emocionálního naladění, činnosti, sociálního statusu, role ženy, negace rodiny, cílení reklamy a reklamního oslovení. Kvalitativní metoda interpretativního čtení následně umožňuje charakterizovat texty jako celky s obsahovými kontexty a významy a vytvořit tak komplexní obraz rodiny v reklamě.

Abstract: The topic of my thesis is the depiction of family in advertising. The aim of this thesis is to analyse whether or not the family advertising in media is pro- or anti- family and how does it depict the family. My focus lies on question if the advertising creates family models that could be deemed as typical or not. The lifestyle magazines Cosmopolitan and Esquire and primetime airing of TV Nova served as the sample for my analysis. It uses the quantity content analysis to describe family advertising model and identifies its features. Quantitative part of research analyses family in areas of configuration, emotional harmonization, activity, social status, gender role of woman, family negation, purpose of advertising and advertising approaches. Qualitative method of interpretative reading allows describing articles as bodies with content relating contexts and meanings and thus creating complex picture of family in advertising

Keywords: reklama v rodině, rodina v reklamě, mediální obraz rodiny, zobrazení rodiny v reklamě, prorodinná reklama, the advertising in family, family in advertising, media picture of family in advertising, depiction of family in advertising, profamily advertising

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 22:00, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz