Bc. Tereza Gajdošová

Diplomová práce

Protínání potřeb zaměstnavatele české pobočky mezinárodní IT firmy s potřebami zaměstnanců v období před / v průběhu / po mateřské a rodičovské dovolené v oblasti harmonizace pracovního a rodinného života

Intersection of needs of employer from Czech branch of the international IT company with the needs of employees in the period before / during / after the maternity/parental leave in the context of work-life balance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi slaďování pracovního a rodinného života v organizaci v kontextu naplňování potřeb zaměstnavatele a zaměstnanců. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak se protínají potřeby vedení / zaměstnavatele české pobočky mezinárodní IT firmy s potřebami zaměstnanců v období před / v průběhu a po mateřské a rodičovské dovolené v oblasti harmonizace pracovního …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of reconciling work and family life in the context of the organization in meeting the needs of employers and employees. The aim is to answer the research question: „How do needs of the employer of Czech branch of the international IT company intersect with the needs of employees in the period before / during / and after maternity and parental leave in the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií