Bc. Andrea Pištěková

Diplomová práce

Integrace žáka s lehkou mentální retardací do běžné třídy střední školy

Integration of pupils with mental retardation into regular secondary school classroom
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání. Práce je zaměřena na oblast individuální integrace žáka s lehkou mentální retardací do běžné třídy střední školy. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretickou část a část praktickou. Cílem teoretické části je definovat pojem integrace/inkluze, mentální retardace, lehká mentální retardace a vymezit možnosti vzdělávání žáků s mentálním …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of inclusive education. This thesis is focused on an individual integration of pupils with mild mental retardation into regular high school class. This thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The aim of the theoretical part is to define the concept of integration/inclusion, mental retardation, mild mental retardation and to define possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta