Bc. Nikol Lochmanová

Diplomová práce

Veřejný ochránce práv a jeho pravomoci

The Ombudsman and his jurisdictions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou instituce veřejného ochránce práv v České republice a jeho pravomocemi. Cílem je identifikovat problémové oblasti, popř. navrhnout opatření v oblasti pravomocí funkce veřejného ochránce práv. Teoretická část práce seznamuje s institucí veřejného ochránce práv, definuje jeho roli, pravomoci i samotný vznik instituce. Praktická část bude věnována průzkumu oblasti …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the institution of the Public Defender of Rights in the Czech Republic and his powers. The aim is to identify problem areas, or. to propose measures in the area of the powers of the Ombudsman. The theoretical part of the thesis acquaints with the institution of the Public Defender of Rights, defines his role, powers and the very origin of the institution. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xlyhi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika