Bc. Miroslav Hofírek

Diplomová práce

Fotovoltaické elektrárny - jejich vznik, rozšíření a ekonomické dopady

Solar power - their rise, expansion and economic impacts
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je přehodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Téma bylo vybráno z důvodu změn v tomto odvětví. Myslím si, že je důležité provést aktuální zhodnocení projektu po těchto změnách. V teoretické části popisuji různé druhy výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podrobněji popisuji výrobu elektřiny z fotovoltaické elektrárny. V praktické části analyzuji prostředí …více
Abstract:
This thesis deal with revaluation of the investment to a photovoltaic power station. The topic was chosen because of the changes in this industry. In my opinion, it is important to make a current valuation of the project after these changes. In the theoretical part I describe different types of production of electricity from renewable sources. More closely I describe production of electricity in photovoltaic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Solař
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní