Jaroslava Bařinová

Bakalářská práce

Privátní značka a chování spotřebitele

Private label and consumer behaviour
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá privátní značkou a chováním spotřebitele. Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení loajality a prodeje privátních značek vybrané společnosti. Dílčím cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují spotřebitele na trhu privátních značek a určit jejich preference a postoje. Literární rešerše popisuje danou problematiku a tvoří ucelený přehled z oblasti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with private label and consumer behaviour. The aim of this thesis is to propose measures to increase loyalty and sale private brands of the selected company. The partial goal is to identify factors that affect consumers in the private label market and determine their preferences and attitudes. Literary research describes the issue and forms a comprehensive overview of brands …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Záboj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta