Bc. Šárka Adámková

Bakalářská práce

Alergická onemocnění u žáků základních škol na Znojemsku

Allergic diseases of pupils in primary schools in Znojmo district
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá alergickým onemocněním u žáků základních škol na Znojemsku. V první kapitole je popsáno alergické onemocnění, klasifikace včetně příznaků, projevů a léčby. Dále je zaměřena na prevenci a diagnostiku alergického onemocnění a anafylaktický šok. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj dítěte školního věku a edukaci žáků s alergickým onemocněním. Třetí kapitola se věnuje výzkumu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with allergic diseases of primary school pupils in the Znojmo district. In the first charter is described allergic disease, classification of allergic diseases, including symptoms, manifestation and treatment. Further is focused on prevention and diagnostics of allergic disease and anaphylactic shock. The second charter focuses on the development of a child of school age, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta