Bc. Květa ČEČKOVÁ

Diplomová práce

Rentzovo muzeum barokního knihtisku Kuks: pracovní listy pro střední a starší školní věk. (prakticko - teoretická práce)

Rentz Museum of The Baroque printing in Kuks: exercise book for secondary school age. (practical - theoretic thesis)
Anotace:
Cílem teoretické části této diplomové práce je objasnění problematiky tvorby pracovních listů jako didaktické pomůcky v intermediální formě výuky. Cílem je taktéž částečné seznámení s historií knihtisku a životem a dílem Michaela Jindřicha Rentze. Práce se věnuje i samotnému Rentzovu muzeu jako inspiračnímu zdroji pro tvorbu pracovních listů a výuku výtvarné výchovy. Praktická část diplomové práce …více
Abstract:
The aim of the theoretical part of this diploma thesis is to clarify the issue of creating worksheets as didactical aids in the intermediate form of teaching. The aim is also to partially introduce the history of book printing and the life and work of Michael Jindrich Rentz. The work is also devoted to the Rentz Museum itself as an inspirational resource for creating worksheets and teaching art education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEČKOVÁ, Květa. Rentzovo muzeum barokního knihtisku Kuks: pracovní listy pro střední a starší školní věk. (prakticko - teoretická práce). Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta