Ing. Zdeněk Rys

Bachelor's thesis

Zavádění nového výrobku na trh

New product introduction on market
Abstract:
Cílem této bakalářské práce s názvem Zavádění nového výrobku na trh je návrh takového marketingového plánu, který by firmě ADC Blackfire Entertainment s.r.o. mohl pomoci zvýšit prodeje tohoto výrobku za cenu nižších nákladů souvisejících s jeho uvedením na trh. Součástí práce jsou i konkrétní návrhy řešení zjištěných problémů souvisejících s nastavenými firemními procesy a návrhy na vylepšení marketingové …more
Abstract:
The aim of this Bachelor‘s thesis called New product introduction on market is to create marketing plan, which will help ADC Blackfire Entertainment s.r.o. company to increase sales of the product and save related costs. Bachelor‘s thesis include concrete solution proposals of established problems, which will lead to internal processes change and better marketing communication with target group of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta