Bc. František Henzl

Bakalářská práce

Alternativní energetické zdroje v katastru obce Kryštofovy Hamry a jejich vliv na obecní rozpočet

Alternative energy sources in the territory of the village Kryštofovy Hamry and their impact on the municipal budget
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na popis využití alternativních zdrojů energie v obci Kryštofovy Hamry a jejich vliv na rozpočet obce. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části vysvětluje pojmy obec, rozpočet obce se zaměřením na příjmovou část, spolupráce soukromého a veřejného sektoru, větrná energetika a územní plánování. V druhé aplikační části popisuje obec Kryštofovy Hamry a výstavbu větrných …více
Abstract:
Die Bachelorarbeit beschreibt die Auslastung die alternative energetische Resources in der Gemeinde Kryštofovy Hamry und ihrer Wirkung auf das Gemeindebudget. Die Arbeit ist verteilet in zwei Parten. Im ersten Part es erklärtet die Begriffen wie die Gemeinde, das Gemeindebudget, die Öffentlich-private Partnerschaften, die Windkraft und die räumliche Planung. Im zweiten Part es beschreibt die Gemeinde …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Jitka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní