Lucie Stránská

Bakalářská práce

Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace

Socio-economic aspects of care for selected populations
Anotace:
V posledních letech se stárnutí populace stále častěji ukazuje jako oblast, které je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Se stárnutím populace proto roste také potřeba sociálních služeb. Tato bakalářská práce bude sloužit studentům pro pochopení a lepší orientaci právě v problematice sociálních služeb, zabývá se tématem sociální a ekonomické analýzy vybraného domu s pečovatelskou službou v kraji Vysočina …více
Abstract:
In recent years, the issue of Population Growth has repeatedly proved to be the area, requiring higher awareness. Due to Population Growth, there is a certain need for social services. This bachelor thesis should help students obtain understanding and better orientation within these issues. Specifically, it is concerned with social and economic analysis, of particular Nursing home in Vysočina region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stránská, Lucie. Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní