Theses 

Sebehodnocení dětí v mateřské škole – Bc. Jitka Rotterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Rotterová

Bakalářská práce

Sebehodnocení dětí v mateřské škole

The self-assessment of children in a kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se zabývá sebehodnocením dětí předškolního věku v současné mateřské škole. Teoretická část je věnována sebepojetí předškolního dítěte, vlivu hodnocení rodičů a učitelů na utváření vlastního sebehodnocení předškolního dítěte a roli komunikace a motivace v hodnotícím procesu. Praktická část zpracovává výsledky mnohonásobné případové studie. Výzkumná zpráva přináší informace o způsobu, průběhu a vedení dětí k sebehodnocení v mateřské škole, o postojích a nazírání učitelek MŠ na sebehodnocení dětí v mateřské škole, a konečně o vlivu hodnocení učitele MŠ a způsobech komunikace na sebehodnocení dítěte.

Abstract: The main theme of the bachalor thesis is the self-assessment or preschoolers in a contemporary kindergarten. The theoretical part describes self-approach of a preschooler, the influence of parents‘ and teachers’ assessment on forming the self-assessment of a preschooler and the role of communication and motivation in the process of assessment. The practical part works with the results of a multiple case study. The research report gives information about the method and process of leading the children in the kindergarten to self-assessment; about teachers‘ attitude and perception of preschoolers‘ assessment and finally how the teacher’s assessment and his ways of communication influence the child’s self-assessment.

Klíčová slova: sebehodnocení, sebepojetí, hodnocení, komunikace, motivace, mateřská škola, self-assessment, self-approach, assessment, communication, motivation, kindergarten

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:42, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz