Ing. Dominika Kalašová

Bakalářská práce

Nástroje interní komunikace

Internal Communication Tools
Anotace:
Předpokladem úspěchu jakékoliv firmy v dnešním hyperkonkurenčním prostředí je především její vnitřní stabilita, respektive efektivně nastavená interní komunikace uvnitř podniku. Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy a zhodnocení nástrojů interní komunikace uvnitř firmy Dalkia ČR, a.s. vyhodnotit současnou situaci a navrhnout zlepšení k jejich optimálnímu využívání. Teoreticko - metodologická …více
Abstract:
A presumption of success of any company in today´s hypercompetitive environment is especially its internal stability or effectively adjusted internal communication inside a firm. The objective of my bachelor thesis is on the basis of analysis and evaluation of internal communication tools inside the company Dalkia ČR, a.s. to evaluate the current situation and to propose improvements for their optimal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace