Mgr. Ilona STEINEROVÁ

Diplomová práce

Role image v corporate identity organizace - Magistrátu města Zlína

Position of image in corporate identity of organization - Municipal authority of Zlin
Anotace:
Práce je pohledem na corporate identity, která je východiskem pro pozitivní image. Definu-je jednotlivé součásti corporate identity jak v teoretické rovině, tak v praktické na příkla-du statutárního města Zlína. Ukazuje, jak pozitivní image organizace ovlivňují její zaměst-nanci, neboť úspěch organizací se odvíjí od spokojených zaměstnanců, kteří jsou jedním z důležitých referenčních zdrojů a ovlivňují …více
Abstract:
This work is focused on corporate identity that is one of the resources for positive image. It defines parts of corporate identity in theoretical bases and also practical example on Mu-nicipal Authority of Zlin. It snows how employees influence positive image of organiza-tion, because it is said, that satisfied employees means successful organization. Employees are one of very important sources of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Identifikátor: 10632

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEINEROVÁ, Ilona. Role image v corporate identity organizace - Magistrátu města Zlína. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.