Bc. Veronika KOUŘILOVÁ

Diplomová práce

Metody měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v podnikové praxi

The Measurement and Management Models of Performance Enterprise and their use in corporate practice
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení systému měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku a na základě zjištěných poznatků jsou formulována doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části je definován pojem výkonnost a jsou blíže specifikovány tradiční a moderní měřítka výkonnosti. V praktické části je nejprve představena analyzovaná společnost BORGERS CS, spol …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the analysis and evaluation of the system of measurement and performance management in the selected company and on the basis of the findings it is formulated recommendations for improvement of the current state. In the theoretical part, the concept of performance is defined and traditional and modern performance measures are specified. The practical part includes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUŘILOVÁ, Veronika. Metody měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v podnikové praxi. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management