Bc. Martina Křístková

Diplomová práce

Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovanými metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence

Evaluation of autonomous control of cardiovascular system of patients with multiplex sclerosis examinated by spectral analysis of heart rate variability
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá hodnocením autonomního nervového systému pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence u osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Porovnávali jsme hodnoty variability srdeční frekvence při spontánním a řízeném dýchání u vybraného souboru pacientů (n = 35). Poté jsme vytvořili 2 skupiny (n1 = 11, n2 = 11) podle převažujícího tonu sympatiku, respektive parasympatiku …více
Abstract:
The aim of this study was evaluation of autonomous nervous system using spectral analysis of heart rate variability in a group of patients with the multiple sclerosis. We compared values of heart rate variability during spontaneous respiration and respiration in accordance with metronome in group of patients (n = 35). Then we selected 2 groups of 11 pacients according to sympathetic or parasympahetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta