Bc. Marie Neubauerová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace ochrany přírody České republiky

Marketing communication of nature protection in the Czech Republic
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je marketingová komunikace ochrany přírody České republiky. Jejím cílem je analyzovat marketingovou komunikaci v oblasti ochrany přírody České republiky prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, odhalit problémové části, nabídnout nové možnosti a řešení stávajících problémů. V práci je popsána organizační struktura, cíle, vize organizace, popis …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is marketing communication of nature protection in the Czech Republic. Its aim is to analyze marketing communication in the field of nature protection of the Czech Republic through the Agency for Nature and Landscape Protection of the Czech Republic, reveal problematic parts, offer new possibilities and solutions to existing problems. The thesis describes the organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická