Martina ŠTOLFOVÁ

Bakalářská práce

Příprava celotáborové hry pro letní dětský tábor

Preparation of "all-camp" game for summer children's camp
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zpracování celotáborové hry na téma Tajné služby a její praktická aplikace na letním dětském táboře. Jde o zpracování táborového programu, včetně vysvětlení her, časového harmonogramu a příloh. Praktické poznatky z použití této celotáborové hry jsou zpětně zapracovány do programu za účelem komplexně zpracovaného a reálně použitelného programu.
Abstract:
The theme of this paper is processing an all-camp game based on the Secret Servis and it's practical application to a children's summer camp. There is the whole camp program, including the explanation of games, time schedules and attachments. Practical knowledge of the use of this all-camp game is in turn incorporated into the program in order to comprehensively process and make a realistically applicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ivana Čepičková -Brtnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTOLFOVÁ, Martina. Příprava celotáborové hry pro letní dětský tábor. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp.