Bc. Roman POŘÍZKA

Bachelor's thesis

Biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktoru

Biodegradation of synthetic dyes in a rotating disk bioreactor
Abstract:
V posledních letech jsou zkoumány biodegradační schopnosti ligninolytických hub, které se přirozeně podílí na degradaci ligninu působením ligninolytických enzymů. Díky tomu, že tyto enzymy jsou nespecifické, mají schopnost degradovat i řadu různých organopolutantů. Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení biodegradačních schopností houbové kultury Irpex lacteus. Schopnosti dekolorizace houby …more
Abstract:
In recent years are investigated biodegradation capacity of ligninolytic fungi, that take part in degradation of lignin. Ligninolytic enzymes are very nonspecific and have the ability to degrade a number of different organopolutants. This work is focused on the evaluation of biodegradation ability of fungal culture Irpex lacteus. Capabilities decolorization fungi Irpex lacteus were investigated by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POŘÍZKA, Roman. Biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktoru. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta