Miriam Vilášková

Diplomová práce

Senzorická analýza kávy

Sensory Analysis of the Coffee
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou instantních káv. Cílem diplomové práce je na základě provedené analýzy senzorických vlastností instantních káv navrhnout doporučení pro výrobce a distributory instantních káv pohybujících se na českém trhu. Mezi další cíle patří zjištění nákupních a spotřebitelských preferencí na trhu instantních káv. Pro senzorické testování byly zvoleny tři vzorky instantních …více
Abstract:
The thesis deals with the sensory analysis of instant coffees. The aim of the thesis is to propose recommendations for producers and distributors of instant coffee moving on Czech market based on the analysis of sensory attribute of instant coffess. Other aims include the identification of purchasing and consumer preferences in the instant coffee market. Three samples of instant coffees from different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Jana Hodulová
  • Oponent: Hana Hovancová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod