Dawit Ashenafi AYALEW

Disertační práce

Investigating crop management factor (C) and potential soil erosion in large agricultural landscape: spatiotemporal analysis through remote sensing and land use data

Potencial impact of climate change and agricultural land use management on soil erosion rates
Abstract:
Eroze půdy patří mezi hlavní globální problémy degradace půdy a může vést ke ztrátě produktivity půd a ke snížení poskytovaných ekosystémových služeb. V krajině se tento problém zhoršuje antropogenními zásahy při využívání půdy a změnami vegetačního krytu. Prostorové monitorování stavu půdy a odhad zranitelnosti půdy erozí, zejména v rozsáhlých zemědělských krajinách je i prezekvizitou k pochopení …více
Abstract:
Soil erosion is a major global land degradation challenge that can result in the loss of soil productivity of agricultural land. It is often aggravated by anthropogenic interferences in land use management and vegetation cover changes. Spatiotemporally monitoring the land cover status and estimating the vulnerability of arable lands to potential soil erosion, especially for large agricultural landscapes …více
Abstract:
m a jejich fázi růstu. Různé typy svahů rovněž ovlivnily hodnoty Cndvi. Bylo zjištěno, že konvexní svahy studované oblasti mají vyšší hodnoty Cndvi ve srovnání s konkávními nebo s plochou topografií. Změny fenologických fází plodin rovněž ovlivnily hodnotu Cndvi. Kromě toho i střídání různých plodin vykazovalo variabilitu Cndvi a míru eroze půdy ve studované oblasti.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 2. 2021
 • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AYALEW, Dawit Ashenafi. Investigating crop management factor (C) and potential soil erosion in large agricultural landscape: spatiotemporal analysis through remote sensing and land use data. Olomouc, 2021. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9ohoxj 9ohoxj/2
26. 2. 2021
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
27. 2. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.