Bc. Vladimír Odor

Diplomová práce

Účtovný systém podniku a jeho harmonizácia s medzinárodnými účtovnými štandardmi

Accounting of the company and its harmonization with international accounting standards
Abstract:
Odor, Vladimír: Accounting of the company and its harmonization with international accounting standards. [Master's thesis]. Banking Institute College Prague Foreing University Banská Bystrica. The Department of finance, accounting and insurance. Head work: doc. Ing. Marián Kočner, PhD. Year of the defence: 2013. The number of pages: 65 The aimof this thesisis to characterize and comparethe accounting …více
Abstract:
ODOR, Vladimír: Účtovný systém podniku a jeho harmonizácia s medzinárodnými účtovnými štandardmi. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Marián Kočner, PhD. Rok obhajoby 2013. Počet strán: 65 Cieľom tejto diplomovej práci je charakterizovať a porovnať účtovný systém platný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance