Theses 

Marketingová komunikace ve vybraném hotelu – Bc. Veronika HOUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika HOUŠKOVÁ

Diplomová práce

Marketingová komunikace ve vybraném hotelu

Marketing communication of a chosen hotel

Anotace: Práce se zabývá marketingovou komunikací Grandhotelu Zvon. Obsahem je teoretický úvod, základní informace o Grandhotelu Zvon, marketingový mix hotelu (4P) a analýza současné marketingové komunikace s ohledem na vynaložené náklady. Závěrečná část práce prezentuje návrhy a doporučení a to zejména vytvoření profilu na sociálních sítích.

Abstract: The thesis deals with marketing communication of Grandhotel Zvon. The thesis includes theoretical introduction, basic information about Grandhotel Zvon, marketing mix (4P), analysis of current marketing communication and the costs of this communication. The final part presents suggestions and recommendations, especially creating a profile on social networks.

Klíčová slova: cestovní ruch, ubytovací služby, hotel, marketingová komunikace, online cestovní kanceláře, nástroje marketingové komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radim Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50152 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

HOUŠKOVÁ, Veronika. Marketingová komunikace ve vybraném hotelu. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz