Mgr. Pavlína Rýpalová

Diplomová práce

Koncepční nástroje územních samosprávných celků v oblasti ochrany životního prostředí

Plans and Programmes of Territorial Self-Governing Units for Environmental Protection
Anotace:
Předmětem této diplomové práce jsou koncepční nástroje územních samosprávných celků v oblasti ochrany životního prostředí. Práce si klade za cíl vymezit nejednoznačný pojem koncepční nástroj, jeho smysl a funkce. Následuje jejich rozdělení podle různých kritérií. Stěžejní částí je podrobná analýza vybraných koncepčních nástrojů z pohledu jejich dopadu na ochranu životního prostředí. Cílem práce je …více
Abstract:
The subject of this thesis are plans and programmes of territorial self-governing units for environmental protection. The aim of the thesis is to define the vague concept of „plans and programmes“, its meaning and function. Following their distribution according to different criteria. The fundamental part is a detailed analysis of selected plans and programmes from the perspective of their impact on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta