Bc. Zdeněk Zoubek

Bachelor's thesis

Trendy ve vývoji řízení materiálového toku ve výrobě - JIT, JIS

Trends in the development of material flow management in production - JIT, JIS
Abstract:
Problematika materiálových toků je poměrně často diskutovaným tématem ve výrobních závodech u nás i ve světě. S nastupujícím průmyslem 4.0 chce velká část těchto výrobních firem automatizovat nevýrobní procesy, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Nicméně tyto inovace nejprve vyžadují perfektně zvládnutý průmysl 3.0 a s ním i související automatizaci. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou …more
Abstract:
The issue of material flows is a relatively frequently discussed topic in production plants in our country and in the world. With the advent of Industry 4.0, a large proportion of these manufacturing companies want to automate non-manufacturing processes that bring no added value. However, these innovations first require a perfectly managed 3.0 industry and related automation. This bachelor's thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jiří Amler
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance