Anna DRÁPELOVÁ

Master's thesis

Omezení a zákaz styku mezi rodičem a nezletilým dítětem

Limitation and prohibition of contact between parent and minor child
Abstract:
Diplomová práce se zabývá omezením a zákazem osobního styku mezi rodičem a dítětem a jejich právy dotčenými těmito zásahy. Práce je členěna na pět samostatných kapitol dále se dělících na jednotlivé podkapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy stěžejní pro práci. Dále je zde vymezen institut styku mezi rodičem a dítětem, jeho historický vývoj, současná právní úprava v České republice …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with limitation and prohibition of personal contact between parent and child and their concerned rights because of these interferences. The thesis is segmented into five chapters which are further divided into subchapters. The first chapter defines the basic concepts that are fundamental to the work. Furthermore the institute of parental and child contact is defined here, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRÁPELOVÁ, Anna. Omezení a zákaz styku mezi rodičem a nezletilým dítětem. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.