Bc. Veronika Gulyásová

Bachelor's thesis

Bulharská národnostní menšina ve střední Evropě a její periodický tisk (lingvistická analýza titulků)

Bulgarian Minority in Central Europe and its Magazines (linguistic analysis of the titles)
Abstract:
This work deals with Bulgarian diaspora in Central Europe and with its periodicals. The thesis refers commuting, estabilihsment of institutions of the Bulgarian diaspora in Czech republic, Hungary and Slovakia and also is providing liguistic analyse of titles of minority’s peridicals. The aim of this work is to find differences and common features in life of the Bulgarian diaspora in selected states …more
Abstract:
Táto práca sa zaoberá bulharskou národnostnou menšinou v strednej Európe a jej periodickou tlačou. Práca poukazuje na príchod, zakladanie inštitúcií bulharskej národnostnej menšiny, vývoj periodickej tlače v Česku, v Maďarsku a na Slovensku a prináša lingvistickú analýzu titulkov jej časopisov. Cieľom práce je nájsť odlišnosti a spoločné znaky v živote bulharskej diaspóry vo vybraných štátoch strednej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. et Mgr. Nela Martinková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta