Mgr. Kateřina VAŘECHOVÁ

Master's thesis

Informovanost o nemocničních nákazách u zdravotníků a studentů lékařské fakulty

Awereness of Nosocomial Infections in Paramedics and Medical Students
Abstract:
I přes významný pokrok medicíny zůstávají nozokomiální nákazy (dále jen NN) stále významnou příčinou morbidity a mortality hospitalizovaných pacientů a jejich incidence nezaznamenává klesající trend. Velmi důležitá je dostatečná informovanost o této problematice, s důrazem na prevenci u zdravotníků a studentů připravujících se na budoucí povolání ve zdravotnictví. Znalost u obou skupin může přispět …more
Abstract:
Nosocomial infections (follow as NI) remain significant cause of morbidity and mortality in hospitalized patients and the incidence is not decreasing, despite of significant progress in medicine. Sufficient awareness is very important about this issue with emphasis in prevention in paramedics and students preparing for future career in health care. Knowledge of both groups can contribute to improve …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Accessible from:: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lucie Suchánková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAŘECHOVÁ, Kateřina. Informovanost o nemocničních nákazách u zdravotníků a studentů lékařské fakulty. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta