Mgr. Kateřina VAŘECHOVÁ

Diplomová práce

Informovanost o nemocničních nákazách u zdravotníků a studentů lékařské fakulty

Awereness of Nosocomial Infections in Paramedics and Medical Students
Anotace:
I přes významný pokrok medicíny zůstávají nozokomiální nákazy (dále jen NN) stále významnou příčinou morbidity a mortality hospitalizovaných pacientů a jejich incidence nezaznamenává klesající trend. Velmi důležitá je dostatečná informovanost o této problematice, s důrazem na prevenci u zdravotníků a studentů připravujících se na budoucí povolání ve zdravotnictví. Znalost u obou skupin může přispět …více
Abstract:
Nosocomial infections (follow as NI) remain significant cause of morbidity and mortality in hospitalized patients and the incidence is not decreasing, despite of significant progress in medicine. Sufficient awareness is very important about this issue with emphasis in prevention in paramedics and students preparing for future career in health care. Knowledge of both groups can contribute to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Suchánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŘECHOVÁ, Kateřina. Informovanost o nemocničních nákazách u zdravotníků a studentů lékařské fakulty. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví