Mgr. Lucie Tarasová

Diplomová práce

Politicky okres Dačice v období let 1938-1945

The Political District in the Epoch 1938-1945
Anotace:
Cílem mé práce je přiblížit způsob života, postoje a nálady českého i německého obyvatelstva na území Dačicka a Slavonicka v období let 1938 až 1945, které se zrcadlí na pozadí politických a válečných událostí. Velmi výrazný je zejména kontrast mezi Dačicemi, které představují typicky české vlastenecké prostředí správně náležející do Protektorátu, a Slavonicemi jako výhradně německého města, které …více
Abstract:
The aim of my diploma paper is to zoom in liveways, attitudes and moods of the Czech and German inhabitants in the area of Dacice and Slavonice district between 1938 and 1945 which is reflected in the backround of both political and war events. The contrast between Dacice which represents the typical Czech patriot environment belonging to the Protectorate, and Slavonice as the entirely Germen town …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta