Bc. Monika Molhancová

Diplomová práce

Přijetí ztráty sluchu a adaptace sluchadel seniory

The acceptance of hearing loss and the adaptation of hearing aids by seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou přijetí ztráty sluchu a adaptace sluchadel seniory. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se soustředí na popis období senia a změn, ke kterým dochází v důsledku stáří. Dále se zaměřuje na komunikaci seniorů se získanou sluchovou vadou. Závěr teoretické části je věnován korekci sluchových vad, a to především s využitím sluchadel …více
Abstract:
The thesis is focused on the acceptance of hearing loss and the adaptation of hearing aids by seniors. It is divided into two parts, the theoretical one and the research one. The theoretical part describes the period of life of seniors as well as the changes related to this specific period of life. It especially focuses on the communication with seniors suffering from acquired hearing loss. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika