Michaela Vítová

Bakalářská práce

Právní aspekty propagace zboží a služeb na internetu

Legal Aspects of Promoting Goods and Services on the Internet
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech propagace zboží a služeb na internetu a právních aspektech této propagace. Nejprve bude uveden přehled nástrojů online marketingu a popsány termíny jako marketing ve vyhledávačích, PPC reklama, SEO, obsahový marketing, přímý marketing, word-of-mouth marketing, bannerová reklama a další. Dále bude shrnuta právní úprava týkající se regu-lace reklamy. Teoretické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibilities of promotion of goods and services on the internet and legal aspects of this promotion. First, there will be an overview of online marketing tools, I will describe terms such as search engine marketing, PPC advertising, SEO, content marketing, direct marketing, word-of-mouth marketing, banner advertising and more. Further, the legislation on advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický