Jan BEER

Bachelor's thesis

SCADA systémy pro průmyslové aplikace

SCADA systems for industrial applications
Abstract:
Tato práce je zaměřena na využití SCADA systémů v průmyslových aplikacích. Zaobírá se jak teoretickým popisem problematiky SCADA řízení, tak i praktickou částí, obsahující postup vytvoření aplikace, schopné parametrizovat frekvenční měnič.V práci jsou zdokumentovány i konkrétní řešení vybraných problémů, které byly řešeny během vývoje aplikace. Součástí práce je prezentace vyvinutého pracoviště včetně …more
Abstract:
This work is focused on using SCADA systems in industrial applications. It explores the teoretical part of SCADA and also the practical part, which includes how to create an application that is able to parametrize the frequency inverter. In this work are also documented solutions of problems, which were solved during the development. The work includes the presentation of the workplace and final version …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Sirový, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEER, Jan. SCADA systémy pro průmyslové aplikace. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Applied electrical engineering / Applied electrical engineering