Theses 

Městská policie Brno a veřejnost – Tomáš Lang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Lang

Bakalářská práce

Městská policie Brno a veřejnost

City Policie Brno and the Public

Anotace: Městská policie přispívá mimo jiné k pořádku ve městě, k ochraně osob a majetku, dohlíží na dodržování veřejného pořádku, na provoz na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality ve městě, dohlíží na dodržování platných právních předpisů a plní mnoho dalších úkolů. Na strážníky Městské policie Brno jsou kladeny vysoké požadavky, jak na fyzickou, tak i na psychickou odolnost. Výzkum probíhal formou rozhovorů v centru Brna namátkovým výběrem respondentů, kterým byly položeny stejné otázky. Bylo zjištěno, že na většinu dotázaných působí Městská policie represivně. I přesto je u většiny oslovených respondentů vnímána jako užitečná a prospěšná. Dotázaní však ve většině případů nerozeznají policistu od strážníka. Pro občana není důležité, zda jedná se strážníkem nebo policistou, ale očekává od nich pomoc v jakékoliv situaci.

Abstract: City Police contributes among other things to control order in the city, to protect people and property, controls keeping the rules of public order, controls the trafic rules on roads, participaces in prevention of criminality in the city, oversees compliance with applicable laws and perform many other tasks. There are high demands required on police officers of City Police Brno as to physical, and at psychical endurance. The research was realized through interviews in the city center by a random selection of respondents who were asked the same questions. It was found that City Police has a repressive effect on most of respondents. Despite this, in the majority of addressed respondents is the City Police perceived as useful and helpful. Respondents, however, in most cases do not recognize the City Police officer from a State Police officer. For the citizen is not important whether he speaks to City Police officer or a State Police officer, but he expects them help in any situation.

Klíčová slova: Městská police Brno, strážník, výchova, občan, PČR, policista, veřejnost, norma.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37671 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Lang, Tomáš. Městská policie Brno a veřejnost. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz