Tomáš Lang

Bakalářská práce

Městská policie Brno a veřejnost

City Policie Brno and the Public
Anotace:
Městská policie přispívá mimo jiné k pořádku ve městě, k ochraně osob a majetku, dohlíží na dodržování veřejného pořádku, na provoz na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality ve městě, dohlíží na dodržování platných právních předpisů a plní mnoho dalších úkolů. Na strážníky Městské policie Brno jsou kladeny vysoké požadavky, jak na fyzickou, tak i na psychickou odolnost. Výzkum probíhal …více
Abstract:
City Police contributes among other things to control order in the city, to protect people and property, controls keeping the rules of public order, controls the trafic rules on roads, participaces in prevention of criminality in the city, oversees compliance with applicable laws and perform many other tasks. There are high demands required on police officers of City Police Brno as to physical, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lang, Tomáš. Městská policie Brno a veřejnost. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe