Tomáš Lang

Bachelor's thesis

Městská policie Brno a veřejnost

City Policie Brno and the Public
Abstract:
Městská policie přispívá mimo jiné k pořádku ve městě, k ochraně osob a majetku, dohlíží na dodržování veřejného pořádku, na provoz na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality ve městě, dohlíží na dodržování platných právních předpisů a plní mnoho dalších úkolů. Na strážníky Městské policie Brno jsou kladeny vysoké požadavky, jak na fyzickou, tak i na psychickou odolnost. Výzkum probíhal …more
Abstract:
City Police contributes among other things to control order in the city, to protect people and property, controls keeping the rules of public order, controls the trafic rules on roads, participaces in prevention of criminality in the city, oversees compliance with applicable laws and perform many other tasks. There are high demands required on police officers of City Police Brno as to physical, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015
Accessible from:: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lang, Tomáš. Městská policie Brno a veřejnost. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe