Ing. Kamila Pavlištová, DiS.

Bakalářská práce

Tvorba a redakce textů PR - podkladů pro vystupování v médiích společnosti IBM s využitím osobní empirie autora

Creation and editing of PR texts – backgrounds for media performance of company IBM with using of personal experience
Anotace:
Tato bakalářská práce uvádí čtenáře do problematiky vztahů s veřejností, neboli public relations. Představuje jim základní nástroje PR, jejich použití a některá úskalí, která jsou s nimi spojena. Velká část je věnována specifickému nástroji PR, kterým jsou vztahy s médii. V praktické části se bakalářská práce zaměřuje na konkrétní PR aktivity společnosti IBM v České republice. Cílem této bakalářské …více
Abstract:
This bachelor thesis gets the readers to the public relations branch. It presents them the basic tools of PR, their application and even some difficulties that are connected with them. Quite big part of the thesis is dedicated to the specific PR tool – media relations. The application part is focused on concrete PR activities of the company IBM in the Czech Republic. The aim of this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní