Ing. Emil Řezanina

Master's thesis

Návrh modelu železniční sítě s využitím technologie Oracle Spatial Topology and Network Data Models

Design of a railway network model using the Oracle Spatial Topology and Network Data Models
Abstract:
V teoretické části práce jsou popsány technologie pro uchovávání multidimenzionálních dat a popis datových struktur vhodných pro reprezentaci vybraného segmentu železniční sítě.
Abstract:
The theoretical section describes technologies for multidimensional data storage and description of data structure suitable for the representation of the selected segment of the railway network.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Řezanina, Emil. Návrh modelu železniční sítě s využitím technologie Oracle Spatial Topology and Network Data Models. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky