Nikola SMETANOVÁ

Bakalářská práce

Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na Litoměřicku

Motivation and work satisfaction of Social Workers the Litoměřice region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace k práci a pracovní spokojeností sociálních pracovníků na Litoměřicku. V práci bude popsána motivace, motivace k práci, motivační faktory, pracovní spokojenost a faktory určující spokojenost. Pro dosažení stanoveného cíle byl použit standardizovaný dotazník v tištěné formě, který byl předložen sociálním pracovníkům různých organizací na Litoměřicku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with work motivation and job satisfaction of social workers in Litoměřice. The bachelor thesis will be described motivation, work motivation, motivation factors, job satisfaction and determinants of satisfaction. To achieve the objective standardized questionnaire was used in printed form, which was submitted to the social workers of various organizations in the Litomerice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMETANOVÁ, Nikola. Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na Litoměřicku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce