Nikola SMETANOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na Litoměřicku

Motivation and work satisfaction of Social Workers the Litoměřice region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace k práci a pracovní spokojeností sociálních pracovníků na Litoměřicku. V práci bude popsána motivace, motivace k práci, motivační faktory, pracovní spokojenost a faktory určující spokojenost. Pro dosažení stanoveného cíle byl použit standardizovaný dotazník v tištěné formě, který byl předložen sociálním pracovníkům různých organizací na Litoměřicku …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with work motivation and job satisfaction of social workers in Litoměřice. The bachelor thesis will be described motivation, work motivation, motivation factors, job satisfaction and determinants of satisfaction. To achieve the objective standardized questionnaire was used in printed form, which was submitted to the social workers of various organizations in the Litomerice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMETANOVÁ, Nikola. Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na Litoměřicku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická