Bc. Marek Vanžura

Diplomová práce

Mysl a nástroj

The Mind and Instruments
Anotace:
Cílem diplomové práce je obhájit tezi, že technika je naší „druhou kůží", což jinými slovy znamená, že používání nástrojů a vyvíjení technologií je přirozenou součástí člověka. V práci nejdříve ukazuji, v čem spočívá užívání nástrojů, jaký je vztah mezi lidskou myslí a nástroji, v čem se liší používání nástrojů mezi zvířaty a lidmi, poté analyzuji hlavní přínosy, které nástroje přináší, abych na základě …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to defend the proposition that technology is our "second skin", which means that tool usage and the development of technology are natural parts of humans. First of all, I explain what is the basis of tool usage, what relationship exists between human mind and tools, then what are the differences of human tool use and animal tool use, and finally, I explore the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta